مقدمه ای بر منطق
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : غلامرضا اطمینان
منطق