نظریه مطابقت از منظر فلاسفه غرب(فرگه،راسل،ویتگنشتاین)وفلاسفه صدرایی
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : مهدی لاجوردی
مطابقت