حسن و قبح در اندیشه اندیشمندان معاصر ( علامه طباطبایی , آیت الله مصباح یزدی و آیت الله سبحانی )
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس
نام استاد/نام دانشجو : داوود حسین پور
حسن و قبح