مولفه های غرب گرایی در تاریخ تحولات ایران
35 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مولفه های غرب گرایی در تاریخ تحولات ایران دومین اثر از سلسله مباحث پژوهشی گروه تحقیقات سیاسی اسلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است .