منطق جدید و الهیات ( کاربرد سیستم های منطقی جدید در حل مسائل الهیاتی)
30 بازدید
محل نشر: قبسات / ش 41
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/08/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
منطق