قضایای ناتمامیت گودل و پیامدهای فلسفی آن
39 بازدید
محل نشر: نامه حکمت / ش 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/11/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گودل