مبانی نظری مدل سازی و اصول حاکم بر روش شناسی سنجش در دینداری مطلوب
36 بازدید
محل نشر: پژوهش های اجتماعی اسلامی / شماره 89
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/00/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدل سازی